Stralen

Voor het mechanisch reinigen behandelt PlusCoating de te stralen producten met een kantig, inert straalmiddel.
Stofontwikkeling wordt hierdoor tot een minimum beperkt en door het betere gezichtsveld verkrijgen we een nauwkeurige behandeling.

Het handstralen wordt uitgevoerd in een afgesloten ruimte, waarbij de straler beschermende kleding draagt. Het vakmanschap van de straler bepaalt in hoge mate de kwaliteit. De straler oefent invloed uit op de straalafstand, straaldruk en de gelijkmatigheid van de straalbeweging. Het straalmiddel wordt vanuit een straalketel door een slang aangevoerd en verlaat deze via een straalnozzle. De snelheid van het straalmiddel is met perslucht instelbaar.

PlusCoating beschikt over een straalcabine van 10mtr x 4mtr waar onze ervaren stralers d.m.v. pneumatisch stralen het oppervlak van de aangeleverde producten kunnen reiniging en opruwen.

Heeft u interesse in Stralen?